مرا عهدیست با جانان که تا جان در بدن دارم   هواداران کویش را چو جان خویشتن دارم

صفای خلوت خاطر از آن شمع چگل جویم        فروغ چشم و نور دل از آن ماه ختن دارم

به کام و آرزوی دل چو دارم خلوتی حاصل        چه فکر از خبث بدگویان میان انجمن دارم

/ 3 نظر / 15 بازدید
بهرام

هر چی آرزوی خوبه مال تو اگه مایل به تبادل لینک هستی منو با نام دانشجویان نرم افزار لینک کن. خبر بده تا من هم لینکت کنم

شکسته ساز

درود. ذوقی چنان ندارد بی دوست زندگانی دودم به سر درآمد زین آتش نهانی... با سپاس شما رو با در میان پیوندها گذاشتم.به زودی قالب کنونی شکسته ساز بهینه سازی می شه و دسترسی به پیوندها بهینه تر از امروز. پیروز باشی در پناه راستی.

محسن

[ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ] [ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ] [ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ] [ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ] [ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ] [ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ] [ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ] [ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ] [ماچ][ماچ][ماچ][ماچ] [ماچ][ماچ][ماچ] [ماچ][ماچ] [ماچ]